Příjemce platby: Sbírka pro hluchoslepé Červenobílé dny (LORM)
URL adresa příjemce: http://www.lorm.cz
Identifikace platby: podpořte hluchoslepé
Částka:
 CZK
Zvolte způsob platby: