Příjemce platby: Česká asociace paraplegiků (czepa)
URL adresa příjemce: http://www.czepa.cz
Identifikace platby: jméno, příjmení
Částka:
 CZK
Zvolte způsob platby: